Aveho Viet Nam

Aveho hoạt động như thế nào?

  • Thứ sáu, 15:19 Ngày 09/11/2018 .
  • Mùi hôi là những chất hoá học đặc thù tồn tại trong không khí với hàm lượng rất nhỏ từ dưới 1 đến 100 phần triệu mà mũi chúng ta có thể nhận biết được. Khi các phân tử mùi hôi tương tác với các hạt Aveho trong chất lỏng hoặc trong không khí, chúng sẽ bị bắt giữ. Và một khi các phân tử mùi hôi bị bắt giữ, chúng sẽ bị ràng buộc vĩnh viễn, hoặc chúng sẽ bị các hạt Aveho chuyển đổi thành các chất không mùi.

    0906.606.306