Aveho Viet Nam

Làm thế nào để loại bỏ mùi hôi nhanh chóng?

  • Thứ sáu, 15:52 Ngày 09/11/2018 .
  • Aveho đã được chứng minh là hiệu quả chỉ trong vài phút. Một số ứng dụng có thể yêu cầu phải xử lý dưới dạng khô. Một số ứng dụng đặc biệt có thể yêu cầu vài giờ hoặc vài ngày trước khi toàn bộ mùi hôi bị loại bỏ. Phương pháp nhanh nhất là áp dụng Aveho ở gần nguồn tạo mùi hôi. Lưu chuyển (thổi) không khí ô nhiễm về phía Aveho sẽ có tác dụng giảm thiểu thời gian cần thiết để loại bỏ mùi hôi.

    0906.606.306